Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Trường Đại học quốc tế ACG

Tên dự án: Trường Đại học Quốc Tế ACG

Địa chỉ: Đại lô Đông Tây, Phường An Phú, Quận 2, Tp HCM

Phạm vi công việc: Cung cấp lắp đặt cải tạo hệ thống điều hòa không khí

Thời gian thi công:  tháng 07, năm 2008