Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Project: VREC - Phú Mỹ 3

Project: VREC FACTORY

Location: Phu My 3 SIP, Tan Thanh, Ba Ria Vung Tau Province

Scope of works: Insulation

Starting time: Aug, 2022