Nhà máy sản xuất CO2 - Đạm Phú Mỹ

Nhà máy sản xuất CO2 - Đạm Phú Mỹ

Menu

Nhà máy sản xuất CO2 - Đạm Phú Mỹ

Tên dự án: Nhà máy sản xuất khí CO2 - Đạm Phú Mỹ

Địa chỉ: KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Phạm vi công việc: Cung cấp lắp đặt cách nhiệt cho đường ống và thiết bị nóng lạnh

Thời gian thi công: tháng 04 năm 2016