Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy nước giải khát Cocacola

Tên dự án: Nhà máy nước uống Cocacola

Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức, Tp HCM

Phạm vi công việc: Cung cấp lắp đặt cách nhiệt cho đường ống và thiết bị

Thời gian thi công: tháng 04 năm 2014