Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy lon CROWN - Đà Nẵng

Tên dự án: Nhà máy Lon CROWN - Đà Nẵng

Địa chỉ: KCN Liên Chiểu, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt cách nhiệt cho đường ống và thiết bị

Thời gian thực hiện:  tháng 10 năm 2012