Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy Kính nổi Chu Lai

Tên dự án: Nhà máy kính nổi Chu Lai

Địa chỉ: KCN Chu Lai - tỉnh Quảng Nam

Phạm vi công việc: Cung cấp lắp đặt cách nhiệt cho đường ống và thiết bị

Thời gian thi công: tháng 01 năm 2013