Nhà máy Bia VBL Quảng Nam

Nhà máy Bia VBL Quảng Nam

Menu

Nhà máy Bia VBL Quảng Nam

Tên dự án: Nhà máy Bia VBL Quảng Nam

Địa chỉ: KCN Điện Nam Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Phạm vi công việc: Cung cấp lắp đặt cách nhiệt cho đường ống và thiết bị nóng lạnh

Thời gian thi công: tháng 06 năm 2016