Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Văn phòng tỉnh ủy Hậu Giang

Tên dự án: Văn phòng tỉnh ủy Hậu Giang

Địa chỉ: Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Phạm vi thực hiện: Gia công, cung cấp ống gió

Thời gian thi công: tháng 04 năm 2015