Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Project: Seiko PMC - Phú Mỹ 3

Project: SEIKO PMC VIET NAM

Location: Phu My 3 Industrial Park, Tan Thanh, Ba Ria Vung Tau Province

Scope of works: Insulation

Starting time: Aug, 2021