Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Project: NGON COFFEE FACTORY

Project: NGON COFFEE FACTORY

Location: Kucuin, Đắk Lắk

Scope of works: Insulation

Starting time: Aug, 2022