Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy Uniliver

Tên dự án: Nhà máy Uniliver

Địa chỉ: KCN Tây Bắc Củ Chi - Tp HCM

Phạm vi thực hiện: Cung cấp lắp đặt cách nhiệt cho đường ống và thiết bị

Thời gian thực hiện: tháng 01 năm 2010