Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy sơn Jotun

Tên dự án: Nhà máy sơn Jotun

Địa chỉ: KCN Sóng Thần, Tỉnh Bình Dương

Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió

Thời gian thi công: Tháng 11, năm 2003