Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy nước giải khát Pepsico - Bắc Ninh

Tên dự án: Nhà máy nước uống Pepsico - Bắc Ninh

Địa chỉ: KCN VSIP Bắc Ninh, Phù Chân, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Phạm vi công việc:  Cung cấp, lắp đặt cách nhiệt cho đường ống và thiết bị

Thời gian thi công: tháng 04 năm 2014