Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy Lon CROWN - Sihanouk (Cambodia)

Tên dự án: Nhà máy Lon CROWN Sihanouk - Campuchia

Địa chỉ: Tỉnh Sihanouk Ville, Campuchia

Phạm vi công việc: Cung cấp lắp đặt cách nhiệt cho đường ống và thiết bị

Thời gian thực hiện: tháng 05 năm 2013