Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy hóa chất Nuplex Resins

Tên dự án: Nhà máy hóa chất Nuplex Resins

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt cách nhiệt đường ống và thiết bị nóng lạnh

Thời gian thi công: tháng 01 năm 2015