Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy chế biến cà phê - Mercaphe Long Thành

Tên dự án: Nhà máy chế biến cà phê - Mercaphe Long Thành

Địa chỉ: KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thông gió điều hòa không khí

Thời gian thi công: tháng 10 năm 2014