Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy caphe Outpan

Tên dự án: Nhà máy Caphe OUTPAN

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt cách nhiệt cho đường ống và thiết bị

Thời gian thi công: tháng 06 năm 2009