Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy bia Tiger Phnom Penh

Tên dự án: Nhà máy bia Tiger Phnom Penh

Địa chỉ: Phnom Penh - Cambodia

Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt cách nhiệt cho đường ống và thiết bị nóng lạnh

Thời gian thi công:  tháng 11 năm 2015