Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy Bia Huda Huế

Tên dự án: Nhà máy Bia Huda Huế

Địa chỉ: KCN Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phạm vi công việc: Cung cấp lắp đặt cách nhiệt cho đường ống và thiết bị

Thời gian thi công: tháng 04 năm 2014