Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy Bia Budweiser

Tên dự án: Nhà máy Bia AB INBEV

Địa chỉ: KCN VSIP 2, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Phạm vi công việc:  Cung cấp, lắp đặt cách nhiệt

Thời gian thi công: tháng 09 năm 2014