Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Nhà máy bia Angkor - Cambrew

Tên dự án: Nhà máy bia Angkor - Cambrew

Địa chỉ: Sihanouk Ville - Cambodia

Phạm vi công việc: Cung cấp lắp đặt cách nhiệt cho đường ống và thiết bị nóng lạnh

Thời gian thi công: tháng 06 năm 2015