Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Khu giải trí phức hợp GMG - Hồ Tràm

Tên dự án: Khu giải trí phức hợp GMG - Hồ Tràm

Địa chỉ: Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Phạm vi công việc: Cung cấp lắp đặt ống gió, cách nhiêt cho hệ thống đường ống nóng lạnh

Thơi gian thi công: tháng 04 năm 2012