Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Khách sạn Liberty Central - Quận 7

Tên dự án: Khách sạn Liberty  - Quận 7

Địa chỉ: Đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông gió, tạo áp cầu thang

Thời gian thi công: tháng 05 năm 2013