Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

Cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee

Tên công trình: Cửa hàng thức ăn nhanh JOLLIBEE

Địa chỉ: Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp HCM

Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt hẹ thống thông gió

Thời gian thi công: tháng 10 năm 2009